paperwork

 

Tüm süreçler için tek platform

Bütünleşik mimariye sahip, yapay zeka ile akıllandırılmış PaperWork platformu; Süreç yönetimi, Doküman yönetimi, BI ve API katmanlarından oluşur. ERP ve RPA sistemleriyle entegre olarak çalışır. Süreçleri hızlandırır, baştan sona izlenebilirlik ve kontrol sağlar. Kodlamayı azaltan Low Code parametrik alt yapı ile isterseniz süreçleri kendiniz tasarlayın, çalıştırın, ölçün, revize edin. Daha verimli çalışmak için süreçler ile birlikte dokümanları da PaperWork üzerinde yönetin.